Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     W związku z opracowywaniem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu przekazujemy właścicielom lasów znajdujących się na terenie naszej gminy niniejszą informację:

 

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 03 kwietnia 2014r. przystąpiło do prac terenowych na terenie Powiatu Strzeleckiego, Gminy: Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie (obręby: Kielcza, Żędowice i Zawadzkie Miasto). Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako użytki Ls.

W związku z tym uprzejmie prosimy o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o prowadzonych pracach dotarła do właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie informacji o prowadzonych pracach na stronie internetowej gminy.

Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone do 30 kwietnia 2014r. Następnie projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.

Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski.

Kontakt telefoniczny: 602 116 984

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                            Tomasz Lisowski

 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych

"TAXUS"

ul.Bukowska 114C/10

60-397 Poznań

tel. 602116948

www.taxus-poznan.pl