Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

KOMUNIKAT SPECJALNY

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w

Opolu Oddział w Strzelcach Opolskich

podaje wytyczne dotyczące środków ostrożności 
zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

 

 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary
  i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 455);
 • zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną;
 • należy bardzo DOKŁADNIE I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę na część etykiety instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
 • nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia oraz na uprawach, na których są kwitnące chwasty;
 • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
 • usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół,
  w przypadku, gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

                                                                                WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

                                                                                OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

                                                                             W OPOLU

                                                                              IZABELA KIK