Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

INFORMACJA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

INFORMUJE

iż zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku

o środkach ochrony roślin

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 455)

zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenia

PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

w zakresie stosowania środków ochrony roślin organizowane są przez jednostki szkoleniowe wpisane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do rejestru podmiotów / przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin ważne są przez okres 5 lat.
Zaświadczenia uzyskane przed 2013 rokiem – na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin są równoznaczne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia PODSTAWOWEGO w zakresie stosowania środków ochrony roślin
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin.

Rolnik, który nabył uprawnienia – odbył ostatni raz szkolenie po 1 maja 2004 roku może aktualizować wiedzę w szkoleniu uzupełniającym natomiast rolnik, który przeszkolił się przed 1 maja 2004 roku musi odbyć szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

 

                                                                WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

                                                              OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

                                                            W OPOLU

                                                              IZABELA KIK