Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     Szanowni Państwo. Prosimy o zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w strategii. Opinie i uwagi do projektu niniejszego dokumentu można składać do dnia 19.05.2014r. : w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: .

PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf (7,69MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf (2,33MB)

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc (36,50KB)