Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     Urząd Gminy w Izbicku oraz Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w imieniu firmy Remondis Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż MPSZOK – Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie naszej gminy zostaną zorganizowane według wskazanego niżej harmonogramu.

 

Miejscowość

Dokładna lokalizacja

Data

Godziny ustawienia

Siedlec

Parking przy OSP           ul. Wiejska 30

17.05.2014

08.00 – 16.00

Krośnica

Parking przy Szkole Podstawowej

ul. Szkolna 18

24.05.2014

08.00 – 16.00

Suchodaniec

ul. Mickiewicza (pobocze drogi przy stawie)

31.05.2014

08.00 – 16.00

Izbicko

Powstańców Śl. 20         (za sklepem meblowym – parking przy cmentarzu)

07.06.2014

08.00 – 16.00

 

Przypominamy. iż w MPSZOK-ach przyjmowane będą nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (prócz powstałych w wyniku prowadzenie działalności gospodarczej) w zakresie:

- odpady surowcowe (tzw. suche)

- szkło opakowaniowe,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone,

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady budowlane i rozbiórkowe

 

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.