DODATEK WĘGLOWY - NUMER KONTAKTOWY - 77 461 72 06 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE -  http://ops.izbicko.pl/186/dodatek-weglowy.html           ZAPISY na XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 09.10.2022 r. - https://dostartu.pl/izbicki-wyscig-rowerowy-o-puchar-wojta-gminy-izbicko-kryterium-09-10-2022-rok-v7933

 

 
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

      W dniu 14 maja 2014 roku w Opolu Gmina Izbicko podpisała Porozumienie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych.

Pierwszą i zarazem najważniejszą inicjatywą wynikającą z Porozumienia jest przygotowanie i realizacja działań w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Celem inicjatywy jest wsparcie rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek za usługi publiczne.

Szczegółowe informacje dot. Karty dostępne są także na stronie internetowej: http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html a także w Urzędzie Gminy w Izbicku.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora będziemy przyjmować po podpisaniu stosownych umów pomiędzy gminą a Województwem Opolskim.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o terminach składania wniosków. Wzory wniosków będą dostępne w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Gminy w Izbicku i w wersji elektronicznej.