Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

INFORMACJA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

INFORMUJE

iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 31 marca 2014 roku  

w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

(Dz. U. z 2014 roku, poz. 516)

 

środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 

 • sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych
  w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych
  w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, chyba że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się,
jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

                                                            ______________________________________________________________________________

 

 • sprzętu agrolotniczego w odległości co najmniej 100 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych miejsc lub obiektów;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na śmigłowcu w odległości co najmniej 15 m od krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych  oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu
  z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tych miejsc lub obiektów;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na śmigłowcu w odległości co najmniej 20 m od pasiek, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tego obiektu;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na statku powietrznym innym niż śmigłowiec w odległości co najmniej 20 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tych miejsc lub obiektów, chyba że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

             Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli:

 • wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60 %;
 • obszar, na którym stosuje się te środki, wynosi co najmniej 3 ha.

 

 

                                                                                   WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

                                                                                    OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

                                                                               W OPOLU

                                                                                IZABELA KIK