Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Ruszyła Opolska Karta Rodziny i Seniora

   W dniu 14 maja 2014 roku w Opolu Gmina Izbicko podpisała Porozumienie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych.

Pierwszą i zarazem najważniejszą inicjatywą wynikającą z Porozumienia jest przygotowanie i realizacja działań w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, której celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek za usługi publiczne.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można już składać w Urzędzie Gminy w Izbicku. Formularze dostępne są w budynku gminy w pokoju nr 13 i w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl.

W razie jakichkolwiek niejasności związanych w wypełnianiem wniosku, pytania należy kierować do Joanny Machulak (pokój nr 13).

Uprawnieni do otrzymania i korzystania z OKRiS są:

  1. rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego, z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia;
  2. rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Karta uprawnia:

  1. Rodziców z dwójką i więcej dzieci, z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osoby powyżej 65 roku życia z województwa opolskiego do zniżek i ulg oferowanych przez:
  • wybrane instytucje regionalne;
  • podmioty prywatne – partnerów samorządu województwa opolskiego.

Lista zniżek dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgipartnerzy-okris.html

DOCXPARTNERZY OKRIS FIRMY.docx (1,98MB)

  1. Rodziców  z czwórką i więcej dzieci, z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osoby powyżej 65 roku życia z terenu Gminy Izbicko do zniżek i ulg oferowanych przez:
  • podmioty prywatne – partnerów gminnych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ssd.opolskie.pl

 

INFORMACJA DLA FIRMI PRZEDSIĘBIORCÓW:

Zachęcamy prywatnych przedsiębiorców z terenu gminy Izbicko do włączenia się w inicjatywę oraz składania swoich ofert w zakresie proponowania ulg, zniżek oraz rabatów dla wszystkich osób posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora na terenie całego województwa opolskiego.

Na stronie www.ssd.opolskie.pl istnieje platforma dla przedsiębiorców, z możliwością zarejestrowania się, dodania swojej firmy, logo oraz proponowanych zniżek.
Na platformie przedsiębiorca może logować się oraz uzupełniać informacje na bieżąco (np. dot. wysokości czy zakresu proponowanych zniżek).

Istnieje możliwość przyznania zniżek tylko dla mieszkańców gminy Izbicko dla:

- rodzin powyżej 4 dzieci

- rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

- dla seniorów powyżej 65 roku życia.

Wystarczy skontaktować się z koordynatorem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Joanną Machulak i wypełnić deklarację uczestnictwa w programie.

Firmy, które zdecydują się przystąpić do programu „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” i udzielić zniżek na swoje usługi mieszkańcom województwa opolskiego znajdą się na stronie internetowej programu. Natomiast firmy decydujące się na zniżki tylko dla mieszkańców gminy Izbicko zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Izbicko. 

DOCOpolska Karta Rodziny i Seniora.doc (187,50KB)

DOCWniosek - Opolska Karta Rodziny.doc (107,00KB)